ناوخۆ/nawxo: نتـ:[ ناو+ خۆ]  [ ئینگـ : ]

ناوخۆی زانکۆ/nawxoyî zanko: نتـ:[ ناوخۆی+ زانکۆ] [ ئینگـ : campus]

ناوخۆیی/nawxoyî: نچ:[ ناوخۆ+ یی] ڕه‌سه‌ن، خۆماڵی، خۆیی، خۆوڵاتی، بنه‌چه‌یی.[ ئینگـ : Native ]. 

 

سووتانی ناوخۆیی/sûtanî nawxoyî: نتـ:[ سووتان+ ی+ ناوخۆیی] سووتانی ناوەوە..[ ئینگـ : internal burning ]{ کەمالنامە، ل، 11}

وەزارەتی ناوخۆ/wezaretî nawxo: نتـ:[ وەزارەتیناوخۆ

.

.

.

.