نەخۆش/nexoş: ئانتـ:[ نخ][ نە+ خۆش] ناساز، ناساغ، نەخوەش( کباک). [ ئینگـ :Patient, Sick person ،Bad ] .

نەخۆشخانە/nexoşxane: نتـ:[ نەخۆش+ خانە] نەخوەشخانە( کباک)[ ئینگـ : clinic ، hospital]

نەخۆش كه‌وتن/ nexoş: نتـ:[ نە+ خۆش+ی] ناساز بوون. [ ئینگـ : Become (fall, be taken) ill].

.

.

.

.