بەهاربەند/beharbend: ن:[ بەهار+بەند] پەچا، باربەند، چیخ، کۆتان بهارماڵگە، گەور، تەویلە، پشتێر: جێگایەکی سەردانەپۆشراو کەپاش زستان و یەکسمی تێدەکەن.

.

.

.

.