مالۆس/malos: ن:[ ئاژ] مالۆز : مێیینەی بەراز، کە سێ ساڵی تەواو کرد بێت.>< یەکانە..[ ئینگـ : sow]

مالۆسی خوێکراو/malosî xwêkiraw: نتـ: گوشتێ خوێکری یێ بەرازی.[ ئینگـ : sow belly]{سەلاحەدین، ل، 890}.  

.

.

_________________________

مالۆس/malos: ئان:[ مجـ] مالۆس ووشەیەیکی بازاڕییە لە زمانی کوردییدا، بۆ کەسێکی حۆل پێناسەدەکرێت، کاتێک کەسێک لە کاتی ڕێکردندا شێوەزێی زۆر ناقۆڵ و گیل گێل ڕێ دەکات

:: ئەها تاماشای کە ئێژی مانگای مالۆسە دەڕوات بەڕێ دا.

.

.

.

.