خران/xiran: کتپ، ن:[ مکـ][ کارابزر][ خستن] خستران.

خرا/xira: ف:[ خران]

1 – هاوێژرا، فڕێدرا. 

:: لاشە خرایە ناو خەرەندەوە. 

2 – داندرا.

:: بار خرایە سەرپشتی بارەبەر. 

 

خراو/xiraw: ئان:[ کهـ][ خران] 

1 – خستراو، خراپ، گەند، بەد، بێ فەڕ.

2 – دژوون، جنێو، سخێف.  

خراوە/xirawe: ئانتـ:[ کهـ]

1 – کەلاوە، خراپە، بەدی، گوناهکاری، چشتی نەشیا.

2 – دزی.

3 – ژن پەرستی، مێ بازی.

خراوە سەرەکان/xirawe serekan: ن:[ کیمیـ] ئەو ماددانەن، کە بن بڕی بچووک دەکرێنە ماددەی ترەوە، بۆ ئەوەی ڕەوشی باشتری پێ پەیدا بکات، یان ڕەوشە نەخوازراوەکانی نەهێڵێت، وەک خراوەسەرەکانی دژەکەفکردنی رۆنە رەوانکردەکان.[  ئینگـ : additives ]{ ج. عەبدول. ئینسایکلۆپێدی، ل، 26}.

خراوەگەر/xiraweger: نفا:[ کهـ] خراوەکەر.

خراوبوون/xiraw bûn: کتن:[ کهـ] خراپ بوون، کاووڵ بوون، وێران بوون.

خراوکردن/xiraw kirdin: کتپ:[ کهـ] خراپ کردن، کاووڵ کردن، وێران کردن.

خراو وێژی/xirawwêjî: نتـ:[ کهـ] خراو ووتن.

خراو ووتن/xira wutin: کتپ:[ کهـ] جنێودان، دوژێن دان، بەدوێژی، خوسپ.

خراوی/xirawî: نچ:[ کهـ] خراپی، چەپەڵی، شوورەیی، کاووڵی، وێرانی، پەشێوی. 

خرایی/xirayî: نچ: خراپی، هەوا، فیز، لووت بڵندی.

تێکخران/têkxiran: کتپ:[ تێک+ خران] دوو یاچەند چشتێکە، کە ببرێتەوە ناو یەکتری.

تێکخراو/têkxiraw: نفا:[ تێک+ خراو] دوو یاچەند چشتێکە برابنەوە پاڵ یەکتری.

:: تەختەکانی ڕووی ئەو مێزە باش تێکخراوون.

ڕێکخران/řêkxiran: کتپ:[ کارابزر][ رێک+ خران]

ڕێکخراو/řêkixiraw: ئانفا:[ ڕێکخران] سازی.[ ئینگـ : Organisation].

سەرخراو/serxiraw: ن:[ سەر+ خراو( خران)] [ ئینگـ : add-on]

سەرخراو کەفتن/serxiraw keftin: کتن:[ سەرخراو+ کەفتن] سەربووچککەفتن، ناشایان، پەستم، نزم.{ گیو، ل، 570}

.

.

_____________

خران/xiran: کتن:[ کباک] هەڵخەڵەتان، فریوخواردن.  

خراندن/xiraandin: کتپ:[ کباک] فریودان، لەخشتەبردن، هەڵخەڵەتاندن، لێهەڵشوون، خشاندن، سوویین، تێهەڵسوون، لێسوون، خڕەخڕ لێهێنان، دەنگ لێوەهێنان. 

.

.

________________

خران/xiran: کتن:

وێران 

خانووەکەی خرا کرد. 

.

.