دۆرنج/dorjinc: ئانتـ:[ هەڵەبجە]  تەنتەنی _ تەنیمۆک( هل)، دۆرژنگ( پێنج)، دۆرنگ( پێنج)، دووەرژن، دۆوريخ، دوودە _ دوودی، دووکەڵژن، دوورینچک( سنە)، دێوەرژەن، ديلە، ڕەژەن، ڕشک، سەفير( چراغ)، سيان، فير، قرم، قورم( مکـ)، کڕکڕ، گوژەنگ، هيبس، هيس( ککـ) : ڕەشایی بنمیچی ژوور.

 تێبینی : گۆرانکاری لە نێو پیتەکانی وشەی شێوەزار و بن شێوەزارەکاندا
 بە زیاد و کەمی کردنی پیت لە نێوان ئەم پەیڤانە، کە هەمان واتایان هەیە، زمانی کوردی جوانتر دەکەن.  دۆرنگ ، دۆرنج هەلەنجە، دۆرژنگ ( پێنجوێن)، دوورینچک( سنە)
 دووەرژن ، دیوەرژەن ، دووکەڵژن

دوورنج/durjing: ئانتـ:[ دۆژنگ، دۆژەنگ] تەنتەنی _ تەنیمۆک( هل)، دۆرژنگ( پێنج)، دۆرنج( هلب)، دووەرژن، دۆوريخ، دوودە _ دوودی، دووکەڵژن، دوورینچک( سنە)، دێوەرژەن، ديلە، ڕەژەن، ڕشک، سەفير( چراغ)، سيان، فير، قرم، قورم( مکـ)، کڕکڕ، گوژەنگ، هيبس، هيس( ککـ) : ڕەشایی بنمیچی ژوور.

.

.

.

.