زوورک/zûrik: ن:[ جێۆ] پرندک، زۆرگ، زوور، زوورک، زوورکان، زورگە، زیرگ : تە‏پۆڵکەی بچووکی‏ ڕووتەن لەدەشتاییدا.{ هەژار، ل، 384}.  

{

دێم به‌ره‌و زوورک و ته‌لان و که‌ند و له‌ند
دێم به‌ره‌و بژوێن و زه‌نوێر و زه‌مه‌ند

}{ هێمن} 

.

.

_________________

زوورک/zûrik: ن:

.

.

.

.