ڕیقنە/řîqine: ن:[ باڵ][ گیان] جیقەنە، جیقنە _ جیکنە، چیڕت، زیرچ، ساق، لێقنە( هـ) : گوی باڵندانە.

ڕیقنەسپیلکە/řîqinesipîlike: نتـ:[ نخ] جیقنەسپیلکە، لۆغان : نەخۆشیەکی مریشکانە چەند زیپکەیەکی سپیان لە نێو زاری دێت، چارەی زۆر دژوارە، بەڵام دڵۆپە دەرمانی سالیسیڵات 8 ئاو 1000 پرمەنگەنات 2 ئاو 1000.{ گیو، ل، 515}.

ڕیقنەکردن/řîqinekirdin: کتن:

ڕیقنەکردنی پەلەوەر/řîqinekirdinî pelewer: ن: جیکنەکردن. 

                  

ڕیقنەی کۆتر/řîqiney kotir: ن: بە ناوبانگترین جۆری پەین هەژمار دەکرێت، وەک پەینی ئۆڕگانیک بەهۆی بەهابەرز و ناوازەکەی بۆ کشتوکاڵ بەڕیژەیکی بەرز ماددەی ئازۆتی تێدایە

.

.

__________________

ڕیقنە/řîqine: ن: جیقنە : ڕیپۆقی چاو.

ڕیقنەکردن/řîqinekirdin: کتن:

.

.

.

.