ڕابر/řabir: نفا:[ ڕا+ بر( بردن)] تێپەڕ، رەت، ڕێبڕ، گوزەر : ئەو کەسەی تێدەپەڕێت.

ڕابردن/řabirdin: کتن:[  ڕا+ بردن]

1 – تێپەربوون، ڕەت بوون، تێپەڕین، کات نەمان.

2- ترازیان، پێ لەبەرتێپەڕین، پێ لێهەڵبڕین، دەست درێژی.

بەڕابردوو/beřabirdû: ئانفا:[ بە+ ڕابردوو] ووشەیەکی لێکدراوە. دینادیتە.

.

.

.

.