ئاڵیشت /aľîşit: ن:[ کهـ][ ئاب] ئاڵوگۆڕ، گۆڕانکاری، ئاڵشت( ل).

ئاڵیشتبوون/aľîşitbûn: کتن:[ کهـ][ ئاب] ئاڵوگۆڕبوون، گۆڕان

:: ڕه‌نگی ئاڵشیت بوە.

:: قه‌ڵه‌مه‌گه‌م  ئاڵیشت بوە ئه‌وڵ قه‌ڵه‌مێگی ترا.

ئاڵیشت کردن/aľîşitkirdin: کتپ:[ کهـ][ ئاب]

1 – گۆڕین.

::  نه‌خۆشی ڕه‌نگی ئاڵیشت کردگه‌.

2 – ئاڵوگۆڕکردن

:: ئاڵیشتی ئه‌سپه‌که‌ی کرد وه‌ماهینێ.

ئاڵیشت وڵیشت/aľîşitûľîşit: نتـ:[ کهـ][ ئاب] گۆڕان و گۆڕانکاری به‌ به‌رده‌وامی.

.

.

.

.