ئاڵیشت /aľiŝit: ن:[ کهـ][ ئاب] ئاڵووگۆر، گۆژانکاری، ئاڵشت ( ل).

ئاڵیشت بوون/aľiŝit bŭn: کتن:[ کهـ][ ئاب] ئاڵووگۆربوون، گۆڕان

::  ڕه‌نگی ئاڵشیت بوە.

::  قه‌ڵه‌مه‌گه‌م  ئاڵیشت بوە ئه‌وڵ قه‌ڵه‌مێگی ترا.

ئاڵیشت کردن/ aľiŝit kirdin: کتپ:[ کهـ][ ئاب]

1- گۆڕین.

::  نه‌خۆشی ڕه‌نگی ئاڵیشت کردگه‌.

2- ئاڵووگۆرکردن

:: ئاڵیشتی ئه‌سپه‌که‌ی کرد وه‌ماهینێ.

ئاڵیشت وڵیشت/aľiŝit ŭ iiŝit: نتـ:[ کهـ][ ئاب] گۆدان و گۆڕانکاری به‌ به‌رده‌وامی.

.

.

.

.