ئاده‌ر/ader: ن: [ گیان]

نەشوناس

شوناس

تاک

کۆ

تاک

کۆ

شێوەزاری کرمانجی باکوور

ەک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری کرمانجی ناوەند

ێ ، ێک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری هەورامی

ێوە

ێ ، ن

ێ

ەکێ

1- که‌حێل، ره‌سه‌ن، بست، حدود ( ناون بۆ باسکردنی ئه‌سپ).

2- جۆرێکه‌ له‌ ڕه‌‌ش مار، که‌ فیشکه‌ی قایم ده‌کات. 

.

.

.