ئاشرمه‌/aŝirme: ن: [ کۆن] ئاسرمه‌، هێشرمه‌، ته‌که‌ڵتوو، نمه‌دزین : باریکه‌ چه‌رمێکه‌ له‌ کورتان دا ده‌که‌وێته‌ سه‌ر( كه‌فه‌ڵی) کلکی باره‌به‌ر وه‌ك ئێستر و بارگین.

.

.

.