ئه‌تره‌ش/etreş: ن: زات، زه‌نه‌ق _ زه‌نده‌ق( زەندەک)، زراڤ _ زراوووره‌، هێزی دڵ.

 تێبینی 
  نه‌دیتڕاوه‌ ئه‌م وشه‌یه‌ به‌ ته‌نیایی ده‌کاربکرێت.{ زه‌بیحی}.

ئه‌تره‌ش چوون/etreş çûn: ئانتـ، کتن:[ رۆژک، مکـ] زه‌نده‌ق چوون، زات تێنه‌مان، ترس لێنشتن، ترسانی زۆر

::  سێلاوێکی وایه‌ پیاو ئه‌تره‌شی ده‌چێت.

 تێبینی 
 ئه‌وه‌نده‌ی بیستڕابێت، هه‌ر بۆ ترسان له ‌ئاو، ئاگر، جێگای به‌سام( ئه‌شکه‌وت، …..) ده‌کارده‌کرێت}.{ زه‌بیحی}.

ئه‌تره‌ش بردن/etreş birdin : کتپ:[ رۆژک، کهـ] زرا‌ڤ بردن.

:: که‌م هاواربکه‌ ئه‌تره‌ش مناڵه‌گان بردی.

.

.

.

.