فڕێدان/fiřêdan: کتن، کتپ:[ فڕێ+ دان]

1 – ئاوێتن، ئێخستن _ خستن، بەزەوی دادان، خەوخاندن، کەواندن، وسەێ _ ووستەی( هـ)، وەنن، هاوێشتن _ هاویتن – هاویشتن

2 – ئاوێژتن، ئاڤێتن، کەوژاندن، کەوشاندن، ڤەزەلاندن، دەراڤێتن، ڕادان، پەڕدان، گەپچاندن، تووردان _ تووڕهەڵدان، تێهەڵدان.{ گیو، ل، 671}. 

فڕێدەر/fiřêder: نفا:[ فرێ+ دەر( دان)] ئاوێژەر، ڤەمستکەر( باد)،  قوردەر : دەبێتە پاشگر و دەلکێت بەدوای ووشەوە و واتایەکی نۆێی پێدەبەخشێت.  

فڕێدران/fiřêdiran: کتپ:

فڕێدراو/fiřêdiraw: ئانفا:[ فڕێ+ دراو( دران)] هەڵدراو، هەڵداشتە، هاڤێتی.

.

پلار فڕێدەر/pilar fiřêder: نفا:[ فرێ+ دەر( دان)]

توێژفڕێدان/ tiwêj fiřêdan: نتـ:[ نخ][ توێژ+ فڕێدان] پسۆریاسیس : دەردێکی بۆماوەیی یە، لەسەر پێستی لەش بڵاودەبێتەوە ، بەشێوەی پەڵەپەڵە خڕ دەبێتەوە. زۆر بەدەگمەت چارەسەر دەکڕیت، تەنها ڕێگری لێدەکرێت کە زیاتر بڵاونەبێتەوە. [ ئینگـ : Psoriasis] .  

خوێن فڕێدەر/xwên fiřêder: نفا:[ خوێن+ فرێدەر]

قسەفڕێدەر/qise fiřêdan: نفا:[ فرێ+ دەر( دان)]

گڕفڕێدەر/giř fiřêder: نفا:[ گڕ+ فرێدەر]. 

لێفڕێدان/lêfiřêdan:  کتن، کتپ: لێکردنەوە، پەڕاندن.   

.

.

.

.