پز  1 /piz: ن:[ پەهلەوی : pus]

  لە فەرهەنگی زمانی ئاڤێستادا، وەها تۆمارکراوە. ل. 
 گۆکردنی بە کوردی زمانی ئاڤێستایی   واتای بە ئینگلیزی
پوثرە arxup

1 – کوڕ، پس.   

2 – ئاوەلەمە _ ئاوڵەمە، به‌چكه، بێچوو، پیزه، تۆل، كۆرپه‌ _كۆرپه‌ڵه، مه‌لۆتكه : منداڵ لە پزدانی دایكیدا كە تازە پێکهاتووە و هێشتەئاوە، به‌ر له‌ گووران.[ ئینگـ : Embryo][ ع : جنین]

: بێچووی گیاندار لە نێو زگدا.

پزاغا/pizaa: نتـ:[ کباک، باد] کوڕناغا، کوری سەرۆک هۆز. 

پزان/pizan: نتـ:[ کباک، زا][ پز+ دان] پزدان، بێچوودان، منداڵدان. 

پزدان/pizdan: نتـ:[ پز+ دان] بەردان، پسدان، hevalok ، kardonk : پێستێکی تەنکە لە سکی بزن ومەڕ و مانگادا بێچووی تیا دێتە بەرهەم. منداڵدان، بەچەدان، زێدان، تێزانک. 

پزدانک/pizdanik: نتـ:[ کباک][ پز+دان+ک] پزدان. 

پزانگ/pizanig: نتـ:[ پز+ ئان( دان)+گ] پزدان.

پزلێ/pizlê: نتـ:[ پز+ لێ] جێگەی بێچوو لە زکدا، پزدان.

پزمام/pizmam: نتـ:[ خێز][ پز+ مام] پسمام، ئامۆزا.  

پزۆ/pizo: نتـ:[ کباک، باد][ پز+ ئۆ] منداڵی بچووک بە تایبەتی بۆ کوڕان.

پزێ/pizê: نتـ:[ کباک، باد][ پز+ ێ] منداڵی بچووک بە تایبەتی بۆ کچان.

.

.

__________

پز ² /piz: ن:[ توێ][ روو: pizda] قوز، کوس : دەزگای شەرمی مێ یینە.

.

.

_____________

 پز  ³ /piz: ئان:[ خوار] چێژەی تفت، چێژەی زوانگیر.

پزی/piz: نچ:[ پز+ ئی] تفتی.

.

.

__________

پز 4 /piz: ئان: بڵند، بەرز، سەر لە ئاسمان.

.

.

.

.