چه‌مه‌ر‌/ĉemer: ن:

  نەشوناس شوناس
تاک کۆ تاک کۆ
شێوەزاری کرمانجی باکوور ەک ان ەکە ەکان
شێوەزاری کرمانجی ناوەند ێ ، ێک ان ەکە ەکان
شێوەزاری هەورامی ێوە ێ ، ن ێ ەکێ

1 – ئەڵقە، بازنه‌، تەووق، خه‌له‌ک، خڕ، خولگه‌، چغز، قوفله‌، که‌وانی، گه‌و، نیگین : گەوێکە لە کانزا وەک بازن کە هێلێکی چەماوەی داخراوی ڕێکە.

2 – چەنبەر، پێچ، لوول، گرمۆڵە. 

{

چاو و دڵ شەڕیانە نازانم خەتای کامیانە خو 

تا بەداری کەم دەری کەم بیخەمە شین و چەمەر

}{ نالی، ل، 202}{ شاعیران، ل، 636}

.

.

.

.