دای¹/day: ن:[ د] ئەڎا _ ئەدا _ ئەیا، دایک، داڵک، دادێ، دایە.  

دایا/daya: ن:[ کباش، ل] پیرەژن، دایە.  

دایە/daye: ن:[ پهـ : dāyak] دایەک، دایک. 

{

هێمان هەر تاسەم وەک ئێستا وایە 

هێمان هەر شینم دووای نایە

هێمان هەر ئەگریم بۆ کۆچی دایە

هێمان هەر شینم دووایی نایە

}{ ئەمین نەقشبەندی}. 

دایک/dayik: ن:[ دای+ ک] ئەدا، ئۆدا، دێ، دالک، داک، دایە، مەمە، دایان.

…..دایک/dayik.….: پاشگرێکە لە زمانی کوردی کە بۆ مێیینە کە منداڵ ببێت

:: زردایک. 

{ تێبینی : بنەچەی ئەمش دەبێ زایک : zayik بوو بێت، واتە بوویەک کە بزێ.}{ ج. نەبەز . ل. 109}.

دایکایەتی/dayikayetî: نچ: دایکایەتی و ساوەپەروەری.  

دایکە/dayike: ئانتـ:[ دایک+ ئە]  

1- ووشەی دواندنی دایک.   

2- مێوینەی لەسەرجوچکان. چۆلەکەی مێینە.   

3- [  باری ڕانەبردووی (داکردن)ـە ]                                          .   

دایکەلێ/dayikelê: نتـ:[ دایک+ ئەلێ] گووفتەیەکە بەدایک دەگووترێت لە ڕووی خۆشەویستی یەوە.  

دایکی باووک/dayikî bauwk: نتـ:[ دایک+ ی+ باووک] داپیرە، نەنک. 

دایکێتی/dayikêtî: نچ: دایکایەتی.

.       

.

_______________________

دای²/day: ف:[ كناو، سۆ][ كاری ڕابردووی كەسی سێهەمی( دان)ـە بۆ تاک] دای پێم.

دایان/dayan: ف:[ كاری ڕابڕدووی كەسانی سێهەمی(دان)ـە بۆ كۆ].

:: دایان.  

.

.

___________________________

دای³/day: ن:[ ڕوو][ نخ] نەخۆشییەكی ڕووەكییە تووشی درەختی میوەی ترش دەبێت بەهۆی هەندێك كەڕووەوە، ماددەیەكە كەتیرەی( جەوی) لەسەرتوێكڵی قەدی درەختەكە پەیدا دەبێت، وەكوو گەزۆ و كەوشك دەبێت و دەیمرێنێت هەندێك جار گەڵاكانیش زەرد دەبن و دەوەرن. ( براون رۆت : گەمۆسیس).

.

.

.

.