دای¹/day: ن:[ د] ئەڎا _ ئەدا _ ئەیا، دایك، داڵك، دادێ، دایە.  

دایا/d: ن:[ رۆژك][ ل] پیرەژن، دایە.  

.

دایە/daye: ن:[ پهـ : dāyak] دایەك، دایك. 

{

هێمان هەر تاسەم وەک ئێستا وایە 

هێمان هەر شینم دووای نایە

هێمان هەر ئەگریم بۆ کۆچی دایە

هێمان هەر شینم دووایی نایە

}{ ئەمین نەقشبەندی}. 

.

دایك/dayik: ن:[ دای+ ك] ئەدا، ئۆدا، دێ، دالك، داك، دایە، مەمە، دایان.

.

…..دایك/dayik.….: پاشگرێکە لە زمانی کوردی کە بۆ مێیی نە کە منداڵ ببێت: زردایك. 

{ تێبـ : بنەچەی ئەمش دەبێ زایك : zayik بوو بێت، واتە بوویەك کە بزێ.}{ ج. نەبەز . ل. 109}.

دایکایەتی/dayikayetî: نچ: دایکایەتی و ساوەپەروەری.  

.

دایکە/dayike: ئانتـ:[ دایک+ ئە]  

1- ووشەی دواندنی دایک.   

2- مێوینەی لەسەرجوچکان. چۆلەکەی مێینە.   

3- [  باری ڕانەبردووی (داکردن)ـە ]                                          .   

.

دایکەلێ/dayikelě: نتـ:[ دایک+ ئەلێ] گووفتەیەکە بەدایک دەگووترێت لە ڕووی خۆشەویستی یەوە.  

دایکی باووک/dayikî bauwk: نتـ:[ دایک+ ی+ باووک] داپیرە، نەنک. 

دایکێتی/dayikěî: نچ: دایکایەتی.

.       

.

_______________________

دای²/day: ف:[ كناو، سۆ][ كاری ڕابردووی كەسی سێهەمی( دان)ـە بۆ تاك] دای پێم.

دایان/dayan: ف:[كاری ڕابڕدووی كەسانی سێهەمی(دان)ـە بۆ كۆ].

:: دایان.  

.

.

___________________________

دای³/day: ن:[ ڕوو][ نخ] نەخۆشییەكی ڕووەكییە تووشی درەختی میوەی ترش دەبێت بەهۆی هەندێك كەڕووەوە، ماددەیەكە كەتیرەی( جەوی) لەسەرتوێكڵی قەدی درەختەكە پەیدا دەبێت، وەكوو گەزۆ و كەوشك دەبێت و دەیمرێنێت هەندێك جار گەڵاكانیش زەرد دەبن و دەوەرن. ( براون رۆت : گەمۆسیس).

.

.

.

.