خوێ/xiwê: ن:[ کیمیـ]

.

ترشەخوێ/tirše xwě: نتـ:[ کیمیـ][ ترش+ ئە+ خوێ] زاراوەیەکی ئاڵۆزە، بۆ چینێک لەو بەشە خوێیەی کە پێکهاتووەلە ترشی. لەبەرئەوەی بەشێک لە ترشەکە، یەکێک یان فرەی گەردیلە هایدرۆجێنەکە جێگۆر کە هەیە. ترشەخۆی یەلێکە لە ئەلکالـیی [ ئینگـ : acid salt].

خوێی سرکە/xiwê: نتـ:[ کیمیـ] ئاستێت.

.

.

.