ساڵی کوردی/saľî kurdî: نتـ:[ کات][ ساڵ+ کوردی]

.

بەهار

ئاخەلێوە، ئادار، خاکەلێوە، دارپشکێو، نەورۆز، هەرمێ پشکێو.  

بانەمەڕ، تیرەخۆر، شەست باران، گوڵان، هێلانەمە.  

باران بڕان، باران وشان، بەختەباران، جۆزەردان

.

هاوین

پووش کاڵ. جۆخینان، خەرمانان، مردارە مانگ

پووشپەڕ، تیرمە، خزیران، گەلاوێژ، 

تەباخ 

.

پاییز

ڕەزبەر : مشتاخان، گەڵاڕێزان، کۆچەرین، نێری بەردان، ئیلۆن. 

خەزەڵوەر، باران پەڵە، کەوبەداو، چری یەکەم. 

سەرماوەرز، بەڕوبەز، گردۆز، گاقۆڕ، چری دووم. 

.

زستان

بەفرانبار، داروەر، 

ڕێبەندان، چلەشۆڕ، گامێش قڕان. 

ڕەشەمێ ( ڕەشەمە)، بازەبەران، مێش پەڕ. 

.

.

.

.