ساڵی کوردی/saľî kurdî: نتـ:[ کات][ ساڵ+ کوردی]

 بەهار
 ئاخەلێوە، ئاخلێڤ _ ئاخلێڤە، ئادار، خاکەلێوە، دارپشکێو، نەورۆز، هەرمێ پشکێو
 بانەمەڕ، تیرەخۆر، شەست باران، گوڵان، هێلانەمە
 بارانبڕان، باران وشان، بەختەباران، جۆزەردان، کۆکەن
  هاوین
  پووشپەڕ، تیرمە، خزیران، سەری سەنگ
 تەباخ، ، گەلاوێژ 
 خەرمانان ، مشتاخان ، شاریوەر
  پاییز
 ئیلۆن، ڕەزبەر، کۆچەرین، گەڵاڕێزان، میوەگەنان، نێری بەردان
 باران پەڵە، چری یەکەم، خەزەڵوەر، سەرپەڵە، کەوبەداو، وەران، وەزتەکنان 
 سەرماوەرز، بەڕوبەز، خۆسار، ساران، سیخوار، گردۆز، گاڤۆر، گاقۆڕ، چری دووم، هۆسار  
 زستان
 بەفرانبار، داروەر
 ڕێبەندان، چلەشۆڕ، گامێش قڕان
 ڕەشەمێ( ڕەشەمە)، بازەبەران، مێشپەڕ 

.

.

.

.