ئێك/ěk: ئان:

1 – [ كباك] ئه‌وتۆ.

2 – تاك، تاق، ته‌نیا، ته‌نها.

.

.

_________________________

– ئێك/ěk : ئاك، کات:[ باشك] وه‌ك پاشگرێك ده‌لکێت به‌ دووی ناوه‌وه‌و ده‌یکات به‌ ئاوه‌ڵکار

:: ڕۆژێك

:: جارێك

:: جێیه‌ك

:: ده‌مێك

::  شتێك له‌بن هۆوداره‌ی بوو نه‌مزانی چی بوو.

.

:: هیچ کامێك

:: هیچ شتێك

.

.

_________________________

ئێك/ěk: ن:[ كباك][ ژ] یه‌ك، یێك، یه‌ی، خانه‌ی یه‌كان.

:: ئەڤینا ئێك لا.

:: ئێك ژوان كار و رەفتاران بێژە.  

:: هزار و ئێك وانە

.

ئێکاوئێك/ěkaǔěk: نتـ:[ ئێك+ ئاو+ ئێك] ده‌رمان یان نووشته‌ی زۆركاری

:: نووشته‌ی من بۆته‌ ئێكاوئێكه ‌

::  ئه‌م ده‌رمانه‌ کاری ئێکاوئێکه‌.

.

ئێکەتی/êketî: نچ:[ ئاب][ کباك] [ ئێك+ ئەتی] یەکەتی _ یەکێتی.

ئێکەتیا ئابووری/êketiya abûrî: نچ:[ ئاب][ کباك] [ ئینگـ : Economic Union]

ئێکەتیا ژۆرێت ئابووری/êketiya jorêt abûrî: نچ:[ ئاب][ کباك] [ ئینگـ : Federation of Chambers of Commerce]

ئێکەتیا جلوبەرگێت ئامادە/êketiya cilûbergêt amade: نچ:[ ئاب][ کباك] [ ئینگـ : Ready-made Clothing Association]

ئێکەتیا گومرکی/êketiya gumrikî: نچ:[ ئاب][ کباك] [ ئینگـ : Customs Union]

ئێکەتیا دەزگەهێت دارای/êketiya dezgehêt daray: نچ:[ ئاب][ کباك] [ ئینگـ : Consortium]

.

ئێكچا‌ڤ/ěkçav: نتـ:[ یه‌ك+ چا‌ڤ] یه‌کچاو.

ئێکده‌ست/ěkdest: نتـ: یه‌کده‌ست.

ئێكشه‌‌ڤ/ěkŝev: نتـ: یه‌كشه‌وه‌( هلال).

ئێکی/ěkî: ئاکتـ: [ كباک] یه‌کی، یه‌کێتی.

ئێکێتی/ěkěti: نتـ:[ ئێك+ ئێتی]

1- یه‌کێتی. یه‌کگرتووی، یه‌کده‌ستی، یه‌کڕه‌گی، ته‌باهی.

2- تاکێتی، سه‌ڵتی، ته‌نـهایی.

.

.

_______________________

ئێك/ěk: ن: هێلکه‌، هێك، خار.

.

.

.