ئێک/êk: ئان:

1 . [ کباک] ئه‌وتۆ.

2 . تاک، تاق، ته‌نیا، ته‌نها.

.

.

____________

– ئێک/êk: ئاک:[ کات][ باشک] وه‌ک پاشگرێک ده‌لکێت به‌ دووی ناوه‌وه‌و ده‌یکات به‌ ئاوه‌ڵکار

:: ڕۆژێک

:: جارێک

:: جێیه‌ک

:: ده‌مێک

:: شتێک له‌بن هۆوداره‌ی بوو نه‌مزانی چی بوو.

:: هیچ کامێک

:: هیچ شتێک

.

.

_________

ئێک/êk: ن:[ کباک][ ژمارە] یه‌ک، یێک، یه‌ی، یو، خانه‌ی یه‌كان.

:: ئەڤینا ئێک لا.

:: ئێک ژوان کار و رەفتاران بێژە.  

:: هزار و ئێک وانە

ئێکاوئێک/êka û êk: نتـ:[ ئێک+ ئاو+ ئێک] ده‌رمان یان نووشته‌ی زۆركاری

:: نووشته‌ی من بۆته‌ ئێكاوئێكه ‌

::  ئه‌م ده‌رمانه‌ کاری ئێکاوئێکه‌.

ئێکەتی/êketî: نچ:[ ئاب][ کباک][ ئێک+ ئەتی] یەکەتی _ یەکێتی.

ئێکەتیا ئابووری/êketiya abûrî: نچ:[ ئاب][ کباک][ ئینگـ: Economic Union]

ئێکەتیا ژۆرێت ئابووری/êketiya jorêt abûrî: نچ:[ ئاب][ کباک][ ئینگـ: Federation of Chambers of Commerce]

ئێکەتیا جلوبەرگێت ئامادە/êketiya cilûbergêt amade: نچ:[ ئاب][ کباک][ ئینگـ: Ready-made Clothing Association]

ئێکەتیا گومرکی/êketiya gumrikî: نچ:[ ئاب][ کباک][ ئینگـ: Customs Union]

ئێکەتیا دەزگەهێت دارای/êketiya dezgehêt daray: نچ:[ ئاب][ کباک][ ئینگـ: Consortium]

ئێکچا‌ڤ/êkçav: نتـ:[ یه‌ک+ چا‌ڤ] یه‌کچاو.

ئێکده‌ست/êkdest: نتـ: یه‌کده‌ست.

ئێک ژ/êk ji: ئاکتـ:[ کباک][ ئێک+ ژ] یەک لە( کناو). 

ئێکشه‌‌ڤ/êkŝev: نتـ: یه‌كشه‌وه‌( هلال).

ئێکی/êkî: ئاکتـ:[ كباک] یه‌کی، یه‌کێتی.

ئێکێتی/êkêtî: نتـ:[ ئێک+ ئێتی]

1 . یه‌کێتی. یه‌کگرتووی، یه‌کده‌ستی، یه‌کڕه‌گی، ته‌باهی.

2 . تاکێتی، سه‌ڵتی، ته‌نهایی.

.

.

__________

ئێک/êk: ن:[ زیند][ خوار] هێلکه‌، هێک، خار.

.

.

.

.