بوون/n: كتن:[ ئاڤێسـ : بەڤەئیتی : Tauub : بووەت ][ پەهلەوی: بووتەن][فار : بوودەن][ كو : بوون][ ئامرازی یاریكاری تێنەپەڕە] بی یەی(  هـ).

1 – ئامادەبوونی گیاندار لەشتێك: بوویین، هەبوون

:: ئەم كەلاوانە جاران شاربوون. 

:: ئێرە قەت ئاوەدانی لێنەبووە. 

:: ڕۆستەم پاڵەوان بوو. û

:: ئەم كوڕە دەبێتە زانایەكی گەورە. 

:: بانەبێتە پیاو ؟. 

2 – گۆڕان لە نەمامی گیاو سەوزە.

:: تووتنەكەی شەماڵ باش بووە.

:: هێشتا باینجانەكانی كوێخا تۆفیق نەبوون. 

3- پێگەیشتنی هەندێك خواردەمەنی

:: ئەم چایە هێشتا نەبووە بیخەرەوەسەر ئاوور. 

:: قوبلێەكەی زۆر باش لێندراوە بەڵام تۆزێكی ماوە ببێت. 

4 –   قەوارە.

بوونەبوون/bûnebûn: كتن:[ كباك] ڕووشە، قۆرت، هەنگامە، كارەسات.

بوونەمال/bûnemaľ: كتن: ساغ بوونەوەبەسەركەسێكدا.

بوونەموگناتیس/bûnemugnatis: كتن:[ فیز]

بوونەوە/bûnewe: كتپ: دووبارەوەبوون، دیسان ڕوو لەبوون كردنەوە. بووژانەوەی مرۆڤ لەدوای لێ كەوتنی.

بوونەهۆ/bûne ho: كتن: بوونە سەبەب.

بوون بەئاو/bûn beaw: كتن: توانەوە، تەریق بوونەوە، شەرم گرتن، بەخۆیداشكایەوە.

بوونە بەبەرد /bûne be berd: كتن: بوونەكلس، ووشك بوون : گٶڕانی ماددەی نەرمی لەشی گیاندارو ڕووەكی مردوو بۆ ماددەیەكی كانزایی ڕەق لە ژێر زەویدا.

بوون بەتەختە/bûn be texte: كتن: گۆڕانی قەد و لاسكی نەرمی ڕووەك بۆ تەختە.

بوون بەسەهۆڵ/bûn be sehoľ: كتن: بەستن، قەرسین ، ڕچیان، ڕچین.

بوون بەگرێ/bûn be girě: كتن: دومەڵ دەركردن.

بوونتاڤ/bûntav: ن:[ كباك][ كەش ] تیشك و بروسكێكە بەڵان نەكەوێتە سەرزەوی.

بوون ونەبوون/bûn û nebûn: نتـ، شڕ: سامان.

بوونی/bû: كتن:[ ؟ ] لووان، گونجان، دەستدان.

پێوەبوون/pêwebûn: کتپ:[ پێوە+ بوون] پۆبییەی( هـ).

.

.

.

.