که‌وژ/kewj: ن:[ كناك] ئاره‌زووئارزی، ئازوەری، ئاوات، ئیشتیا _ ئیشتیها، بژۆک، تاسە،  حەز، خۆەستەک، دڵبژی، دڵخواز، دڵداری، کەوژ، مه‌یل، ویست، هەوەس، هێڤی.

:: کەوژا خووە پێ شکەناندن : هەوەسی خۆ پێ تەخت کردن.

که‌وژین/kewjîn: کتن:[ كباك] دل کەتن تشتەکی: dil ketin tištekî، حەزکرن : hez kirin، دل بژین : dil bijîn، خوەستن : xwestin.

.

.

.

.