داو ¹ /daw: ن: جاڵ، داڤ، دامی( هـ)، دەهفک( کباک). 

:: داوی مەل گرتن. 

1 – [ مجـ] بەند، پێچەک، پیلان، تەروەنە، تەفرە، تەكان، تەڵە _ تەلەزگە، دەهۆ، ڕشتە، ڕووشە، ڕیپ( کباک)، شەهبەن،  فێڵ، كەلەک، گزی و گەر : جۆرە تەڵەیەكە دەنرێتەوە بۆ گرتنی نێچیر.    

2 – هەودا، تاڵ، بەن، لێزک، كەندر، نەی: تاوێک لەدەزوو، بەنی بەرگ دروون : تەون بەست.

:: داوم لە داوی ئاڵاوە.

3 – دەزوو، جال : دەزووی جاڵجالۆكە. جۆلاتەنە. 

4 – دامێن: لێڤ و قەراغێ كراس و خەفتان و بەرگی مرۆڤێ. 

5 – قولابی ڕاوەماسی. 

6 – چارۆكە.

داوباز/dawbaz: نفا:

1 – داوبەست، داوچەقین، داونەر، ڕاوچیی بەهۆی داوەوە. 

2 – گزیكەر، گزیكار، شێوەباز.

داوبازی/dawbazî: نچ:[ داو+ بازی( بازیدەن)]

1 – فێلبازی، كەلەكبازی، حۆقەبازی، شێوبازی,

2 – داوبەستی، داولێدەری، ڕاوچێتی( بەداو).  

داوداخستن/dawdaxistin: کتپ:[ داو+ داخستن] داونیانەوە: داوچەقاندن بۆ ڕاو.{ مەردۆخ، ل، }

داونانەوە/dawnanewe: کتپ:[ دوا+ نانەوە] داڤ دانان. 

کەوتنەداو/kewtinedaw: کتن:[ کەوتن+ ئە+ داو] پێوەبوون، کۆتەی دامی ( هـ).

{ لە کاتێکدا کەوتنەداوی خۆشەویستی جیاوازە لە کەوتنەخوارەوە لە بینایەکەوە، کەوتنەداوی خۆشەویستی کەوتنێکە کە تا ئێستا و بە درێژایی مێژوو دەروونی چەندانی فریو داوە. خۆشەویستی وەک داوەتکردن و سەرنجڕاکێشان بۆ جۆرێکی دیکە لە کەوتن دەردەکەوێت، بۆیە هەموو شتێکمان بیر دەچێتەوە و باز دەدەینە ناوی.}{ چاندرێش باردواج}

.

.

__________

داو ² /daw: ن:[ ڕوو] دەزووی ئەندامی نێزەكی گوڵی ڕووەك.

.

.

__________

داو ³ /daw: ن:[ توێ] موو.

داو دڵ/daw diľ: نتـ:[ داو+ دڵ] ویست، دڵخواز، تاسە، ئەلها.  

.

.

_________

داو 4 /daw: ن:[ ئاب] 

1 – دەین، وام، قەرز.

2 – گرەو.        

.

.

.

.