بێ¹/: ن:[ ئاڤێسـ : %I: ڤی، ڤێ ] با.

.

.

______________________

بێ²/: ن:

1 – ناوی دووەمین پیتە بەڕێنووسی عەرەبی و لاتینی، وە یەكەمین تیپی دەنگدارە.

2 – با، جولانی با.

3 – میوەی داری بەی : بەهێ.

4 – بەیانە، بەی، بەهێ، بیهۆرك.

.

.

_________________________

بێ³/: ف:[ دۆخی داخوازییە لەلێكەرەی( هاتن و ڕۆیشتن)، لە چاووگی ( ئەی: ya )دا داڕژاوە، لە گەردانی كاریش دا وەها خۆی دەنوێنێت

:: بێم ( ب+ ئێ+ م) بان

:: دەبێ( دە+ ب+ ئێ)] وەرە، بەێه، بەو.

:: بێ بۆ ئێرە.

.

.

_____________________

بێ4/: ئاك:[ وێنە سادەكەی (بێ )یەو وێنە لێكدراوەكەی (بەبێ)یە]

1 – بەجگە، بێجگە، جگە، ژبل، هی لە ، بێژگە.

:: بێ تۆدونیا كاولە.

:: بەبێ تۆ ناچمە سەفەر: لێرەدا نەرێی هاورێیەتی دەكات).

2 – لەپێش ووشەوە نەبوون دەگەیەنێت.

:: بێ پارە گوزەران ناكرێت،

:: بێ كارە هەموولێی بێزارە

لێرەدا نەرێی وجود دەكات. 

:: ئاهەنگی بێ مۆ سیقا ناخۆشە.

لێرەدا نەرێی بەشداربوونە.

:: كوتاڵەكەم بەبێ مقەست بڕی

لێرەدا نەرێی هۆ دەكات ( بە) داخوازی دەكات.

3 – پاش ووشە: بوێ، ببێ، واتادەدات.

:: ئەگەر وابێت دەبیێ پیاوێ چاك بێت.

4 – پیتی دەربواردن : بەبێ

:: ئەم ئەسپە بەبێ زینەكەی بەچەندە؟.

{ تێبـ: لە واتادا بەرانبەر ئامرازی نەرێ ( a)ی لاتینی و ئینگلیزی دەوەستێت وەك : asexual ،abnormal ئەوجا زۆر بە ووردی تەماشایی ( ئامورتات) بكەن لە ئاڤێستادا بەواتای( نەمردنی) دێت}.

.

.

.

.

.