هێڕ ¹ /hêř: ن:

هێڕاندن/hêřandin: کتپ: دەنگ بەرزکردنەوەی بزن.

هێڕە/hêře: نتـ:[ دەنگ] دەنگی بڵندی بزن.  

هێڕەهێڕ/hêřehêř: نتـ:[ دەنگ] حڕحڕ، حیلەحیل : دەنگی ئەسپ.

.

.

_____________________

هێڕ ² /hêř: ن: گێژ.

هێڕبوون/hêřbûn: کتن: گێژبوون.

:: هێڕبوون لەبەر بۆنی خوێنی.

هێڕکردن/hêřkirdin: ن: گێژ.

:: که‌ ئیدیۆلۆگی مرۆڤ هێڕده‌کات.{ ئه‌مجه‌د شاکه‌لی}

.

.

______________________________

هێڕ ³ /hêř: ف:[ هاڕین]  

باراش هێڕ/baraşhêř: ئانفا:[ باراش+ هێڕ( هاڕین)] بارهاڕ.

.

.

____________________________

هێڕ 4 /ř: ن:[ کشت] باهێر، بایە، بەیار، سەراسیمە، هۆڕ، بوورە : زەوییەک کە ڕووەکی تێدا نەڕوێت.

.

.

.

.