تەشق/teŝq: ن:[ كەش][ كباك] پشكۆ، پشكووێ( هـ)، پۆل : تەوژم و هێزی سەرما، توندوتیژیی هەوا.

1 – تەشقی هەوا : پۆلـی هەوا لە 20 شوبات دەشكێت.

2 – تەشقاو : پۆلی ئاو لە 27 شوبات دەشكێت.

3 – تەشقی زەوی : پۆلی زەوی لە 6 ئازارێ دەشكێت.{ گیو. ل. 226}.

تەشقشكان/teŝqŝikan: كتن: دابەزینی پلەی سەرما وگەرمی چوون.

:: ئەم بارانە تەشقی ساردی شكاند.

تەشقی ئەرز( عەرز) و ئاسمان شكان/teŝqî erz( äerz) ǔ asmanŝikan: كتن: دابەزینی تەوژمی سەرمای زستان دوای چلەكان و بەرەبەرە گەرمتربوون.

.

.

_______________________

تەشق/teŝq: ن:[ جێۆ] بەربەرۆچكە، تەشك : بڵندایی هەوا

:: كۆترەكەم گەیشتە تەشقی ئاسمان.

.

.

.

.

.