سەرلێشێوان/serlêşêwan: کتن:[ سەر+ لێ+ شێوان] پاوەیەکاهاتن، پێلەپێ ئالان، پەشێوبوون، دنێ سەردەهاتن،  شه‌په‌رزه‌بوون _ شپرزەبوون، شڵەژان، لێتێكچوون، هێوان. 

سەرلێشێواندن/serlêşêwandin: کتپ:[ سەر+ لێ+ شێوان+ دن] تەرتلاندن، سەرلێتێکدان، گێژكردن.[ ئینگـ : Confusion ].

سەرلێشێوانن/serlêşêwanin: کتپ:[ کباش] سەر لە لێ شێوانن.{ فەرهەنگی باشور، ل، 468}.   

سەرلێشێواو/serlêşêwaw: ئانفا:[ سەر+ لێشێواو( لێشێوان)] تەرتل، سەر‌ئاڵۆزاو، گێژ. [ ئینگـ : Confused].

سەرلێشێواوی/serlêşêwawî: ئانفا: تەرتل، سەر‌ئاڵۆزی، شڵه‌ژاوی، گێژی، 

سەرلێشێویان/serlêşêwyan: کتن:[ کباش] سەر لە لێ شێویان.{ فەرهەنگی باشور، ل، 468}.  

.

.

.

.