درەخت/direxitن:[ ڕوو] دار : ڕووەكێكی فرەساڵییە، ڕەگدارە و لەبن زەوی ڕەگ دادەكوتێت و قەدی دارەكەڕادەگرێت، قەدی دارەكەش پەل، چڵ، گەڵا و بەری دارەكە هەڵدەگرن. بەتایبەت داری سەوز بێت واتا داری بە پێوەی ووشك نەبووگ، سەوزی ڕەگ داكوتاو.، جا چ بەردار، بەمێوە یان بێبەر بێت. 

{ درەخت ، درەختێ( ك )، درەختان، درەختێك، درەختەكە، درەختەكان}

{
 خۆزگە ئەمزانی عەدالەت ڕەنگ و ڕوخساری چیە
بەرگ و خۆراکە وەیا ، دار و درەخت و سەوزیە
سێوە هەنجیرە وەیا ، دارێکە ڕەنگی هەر نییە
شێرە یا گورگە وەیا ، بازە یاخود تووتی ییە
من ئەبێ لێی بێ خەبەربم ، یا لە ئەسڵا هەر نیە

}{ موفتی پێنجوێنی}

درەختەبۆریچكە/direxit borîčike: نتـ:[ درەخت+ ئە+ بۆری+ چكە][ ئینگـ : bronchial tree]{ئە. قەرەداخی، ل، 78}.

درەخت و تووفی/direxit û tûfî: نتـ:

درەخت و ناری/direxit û narî: نتـ:

درەختی بۆماوەیی هۆز/direxit bo maweyî hoz: نتـ:[ ئینگـ : phylogenetic tree]{ئە. قەرەداخی، ل، 78}.

درەختی خێزان/direxitî xêzan: نتـ:[ ئینگـ : pedigree]{ ئە. قەرەداخی، ل، 78}.

.

.

.

.

.

.