خۆناسین/xonasîn: کتن:[ خۆ + ناسین]

خۆناسینەوە/xonasînewe: کتن:[ خۆناسین+ ئەوە]

ئاوه‌زیان  بالخ بوون، بالق بوون _ باڵقبوون، بوون بە هەرزەکار، پەرفین( کباک)، خۆناسین، شەیتان پێ پێکەنین، هەراش بوون  : خۆناسین له ‌ڕووی زاینده‌یی یه‌وه لەتەمەنی هەرزەکارییدا‌.

:: بڕۆ خۆت بناسە.{ پلاتۆن : Platon ، ئەفلاتوون 427 – 347 ساڵ پێش زایینی.}

.

.

.

.