وریا/wirya: ن:[ ووریا] بەئاگا، شیار، زیت، گوێقیت _ گوێ قولاغ،  هۆشیار،  .[ ئینگـ : Conscious ، alert ، vigilant ]

وریابوون/wirya bûn: کتن:

وریابوونەوە/wirya bûnewe: کتن:

وریاکەرەوە/wirya kerewe: نفا:[ وریا+ کەرەوە] 

وریاکەرەوەی ساختە/wirya kerewey saxite: نتـ:[ وریاکەرەوە+ ی+ ساختە][ ئینگـ : false alarm] 

وریاکردن/wirya kirdin: کتن:

وریاکردنەوە/wirya kirdinewe: کتپ: ئاگادارکردن

وریاکردنەوەی ساختە/wirya kirdinewey saxite: نتـ:

وریایی/wiryayî: نچ: وشیاری، ئاگایی.[ ئینگـ : Consciousness , vigilance]

.

زەنگی وریاکردنەوە/zengî wiryakirdinewe: نتـ:

ماوەی وریایی/mawey wiryayî: نتـ:[ سەز] بەتایبەت پێش هێرشی ئاسمانی. 

.

.

.