بێباک/bak: ئانتـ:[ بێ+ باک]

1 – نەترس، ئازا، گوێ نەدەر، بێپەروا.

{

خاڵ و خەت گولزار و ڕەنگی شۆخی بێ باکم نەدی

زوڵف و زوو هیند فەرەنگی شاهی خووبانم نەهات

}{ وەفایی}.

2 – بێخەم، ئاسوودە.

بێباکانە/bakane: ئانتـ:[ بێ+ باک+ ئانە] دلێرانە، بوێرانە : ئەنجام دانی کارێک لەبەرنەترسی.

بێباکبوون/bak bûn: کتن: بێپەروابوون، نەترسان.

بێکباک کردن/bak kirdin: کتپ: بێپەروا کردن، نەترساندن.

بێباکی/bakî: نچ: نەترسی، ئازایی، بێپەروایی، بوێری.

 

بەبێباکی/bebêbakî: ئاکتـ:[ بە+ بێباک+ ی] بێباکانە، بوێرانە.

{

بەبێباکی دەمێکی هات و داغی کردم و ڕۆیی

دەبێ حاڵی چ بێ بولبول، بەهار زۆر پێنەچوو ڕۆیی

}{ وەفایی}.

.

.

.

.