دادە/dada: ن:[ خێز]

1 – [ هـ] ئاباجی _ ئابجی( کباش، کهـ)، خوچە، خوچێ : خوشکی گەورە یان بە کچە ئاغا و بەگان دەگووترا.

2 –  تاتە( کەرکووک)، یایا( کۆیە) : خوشکی گەورە یان ئافرەتێکی لە خۆت گەورەتر دێت.

.

.

___________________

دادە/dada: ن:[ خێز][ ئەردە] دایک.

.

.

.

.