نشین/nişîn: ف:[ نشین( نیشتن)] 

.

ئاونشینی/awnişînî: نتـ:[ ئاو( هاو)+ نشین( نیشتن)+ ئی] هاونشینی، هاوده‌می.

باژێرنشین/bajêrnişîn: نفا:[ باژێر+ نشین]

باژێرنشینی/bajêrnişînî: نچ: ئەوەی پەیوەندی بە باژێرنشینەوە هەبێت. 

خانەنشین/xanenişîn: ن، ئان :[ خانە+ نشین] مووچەیەکی مانگانە یان ساڵانە یە لەلایەن دەوڵەت یان سندووقی پاشەکەوتەوە دەدرێت بەو کەسانەی کە بازاری کارکردن جێدە‌هێلن جا بەهۆکاری تەمەن یان لە پەککەوتەیی.   دەگاتە ئەو ئاستەی کە توانای کارکردنیان نامێىیت، شایستەی ئەو بڕە دراوەن کە بەبێ کارکردن وەری گرن، پشوو بدەن و بحەسێنەوە.   

1 – دێمانی(کباک) : کەسێکە هەمیشە لەماڵەوە بێت و دەرنەچێت. 

2 – لەکار دوورخراوە لە بەر پیری یان نەخۆشی. [ ئینگـ : Pension, pensioner , retired]

::  بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانەنشین. 

دێنشین/dênişîn: نفا:[ دێ+ نشین] گوندنشین. 

دێنشینی/dênişînî: نتـ:[ دێ+ نشین] گوندنشینی. 

یانە نشین/yane nişîn: نتـ:[ هـ][ یانە+ نشین] خانەنشین

یانە نشین بییەی/yane nişîn bîyey: کتن:[ هـ] خانەنشین بوون. 

یانە نشین کریای/yane nişîn kiryay: کتپ:[ هـ] خانەنشین کران. 

یانە نشین کەرڎەی/yane nişîn kerđey: کتپ:[ هـ] خانەنشین کردن. 

یانە نشینی/yane nişînî: ن:[ هـ] خانەنشینی. 

.

.

.