بنکۆڵ/binkoľ: ئانتـ:[ بن+ کۆڵ]

1 – لەبنەوە هەڵکەندنی دیوار و ڕووخانی.

2 – کولیلە : دانەوەی بنی ڕەز و تووتن بۆ بەهێزکردنی.  

بنکۆڵ کردن/binkoľ kirdin: کتن:[ بن+ کۆڵ+ کردن]

1 – کۆلینەوە و هەڵکۆلینی بنی شتێک(دار، دیوار،…) بەنیازی هەسان کردنی خستن و ڕووخاندن.

2 – (مجـ) کنەکردن و پیلانگێڕان دژی کەسێ یا دەزگایەکی کۆمەلایەتی.

:: دوژمن دەیەوێت باوەڕمان بن کۆڵ بکات. 

3 – ئاشێڤ کەرەی :[ كباک، ز][ کشت] بژار، پاچه‌کوڵه ‌: بنکۆڵکردنی سه‌وزه‌وات بۆ به‌هێزکردنی شینایی، پێ پرازکردن له‌ گژوگیایی زیان به‌خش.

.

.

.

.