سەحرا/seĥira: ن:[ بیا][ جێۆ] بیابان، سارا.

سەحرا نەوەرد/seĥira newerd: نتـ:[ سەحرا+ نەوەرد] بیابان تەی کەر، بیابان بڕ، بیابان گەڕ، بیابان گەرد.{ شاعیران، ل، 521}.

{

پێم بڵێ خالید ئەگەر تۆ شێت نەبی و سەحرانەوەر

تۆ لە کوێ و غەزنین و کابول خاکی هیند و قەندەهار.

}{ سالم، ل، 62}

سەحرای سینە/seĥiray sîne: نتـ:[ مجـ][ سەحرا+ ی+ سینە( سینگ)] مەبەست دەروونی کپ و مات و غەمگینی دڵدارە.

{

لەسەحرای سینە خاری غەم ڕواوە

لە هەوری دڵ خەفەت بارانە ئەمشەو

}{ کوردی، ل، 44}

سەحرا مەحشەر/seĥiray meĥişer: نتـ:[ مجـ][ سەحرا+ ی+ مەحشەر] بیابانی مەحشەر، ڕۆژی حەشر، ڕۆژی هەستانەوە. 

{

ئەو سێبەرە کە قوببەیی فیردەوسی باقییە

ئەو سێبەرە کە خێوەتی سەحرای مەحشەرە

}{ نالی، ل، 424}.

.

.

.

.