ئاده‌ر/ader: ن:[ گیان] که‌حێل، ره‌سه‌ن، بست، حدود ( ناون بۆ باسکردنی ئه‌سپ).

.

.

______________________

ئاددەر/ adder: ن:[ زیند] ماری ئاددەر : جۆرە مارێکە لە دوو کیشوەی ئەوروپا و باکووری ئاسیا دەژێت.[ ئینگـ : Viperidae : Vipera berus, common European adder(viper) ،venomous snake ] 

.

.

.

.