ئاشێڤ/aşêv: ن:[ كباک، ز][ کشت] بژار، پاچه‌کوڵه ‌: بنکۆڵکردنی سه‌وزه‌وات بۆ به‌هێزکردنی شینایی، پێ پرازکردن له‌ گژوگیایی زیان به‌خش.

ئاشێڤ کرن/aşêv kirin: كتن:[ کشت][ كباک، زا] بژارکردن، پاچه‌کۆڵه‌کردن : هه‌ڵکۆڵێنی بنکی سه‌وزایی و کشتوکاڵ بۆ به‌هێزبوونی ڕووه‌که‌که‌.

.

.

.

.