ئودیۆم/udiyom: ن:[ نخ] نه‌خۆشییه‌کی ڕووه‌کییه‌ به‌شێوه‌ی تۆزێک له‌ سه‌رگه‌ڵا و به‌ری ڕووه‌ک په‌یدا ده‌بێت و په‌کی ده‌خات وه‌کوو له‌ ڕووه‌کی توتن و سێو. [ ئینگـ : udiuom]

.

.

.

.

.