ئەشکه‌وت/eşkewt: ن:[ ل][ جێۆ ]

 

نەشوناس

شوناس

تاک

کۆ

تاک

کۆ

شێوەزاری کرمانجی باکوور

ەک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری کرمانجی ناوەند

ێ ، ێک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری هەورامی

ێوە

ێ ، ن

ێ

ەکێ

 

ئه‌شکه‌فت، ئیشکه‌فت، خار، زاخوور، ڕه‌هۆڵی زڵ له‌شاخ دا، زایه‌ند، ژ‌ڤنگ، شکه‌فت، غار، که‌ورک مه‌ڕ، کۆ‌ڤ، کوونره‌خ، گه‌وڕا، گه‌ورک، مه‌ڕ _ مه‌ڕه‌ :  له‌ ئه‌نجامی گۆڕانه‌کانی( جێۆلۆجی) بۆشاییه‌ک له‌ناو که‌ڤره‌کاندا به‌هۆی کرداری توانه‌وه‌وه‌ دروست ده‌بێت. له‌ زۆر کۆنه‌وه‌ مرۆ‌ڤ پێش ئه‌وه‌ی فێری خانوودروستکردن بێت. له‌ ئه‌شکه‌وته‌کاندا ژیاوه‌..[ ئینگـ : Cave ].

:: ئه‌شکه‌وتی شانه‌ده‌ر به‌ناوبانگه‌.

:: ئه‌شکه‌وتی که‌ره‌فتوو له‌ کوردستانی ڕۆژهەڵاتە‌.

.

.

_______________________

ئەشکه‌وت/eşkewt: ن:[ توێ]

1 – بۆشایی لە ئێسكدا. [ ئینگـ : antrum]

2 – وەکو ئەو بۆشایییانەی لە سییەکاندا پەیدا دەبن، لە نەخۆشیی سیلدا.

3 – بۆش، بۆشایی [ ئینگـ : cavity].

ئەشکه‌وتە ئێش/eşkewte êş : نتـ: [ توێ] [ ئینگـ : antrodynia ]

ئەشکه‌وتە تەن/eşkewte ten : نتـ:[ توێ][ ئەشکەوت+ ئە+ تەن][ ئینگـ : corpus cavernosum ]

ئەشکه‌وتە دووربین/eşkewte dûrbîn: نتـ: [ توێ] [ ئینگـ : antroscope  ]

ئەشکه‌وتە کاکیلەی سەروو/eşkewte kakîley serû: نتـ: [ توێ] [ ئینگـ : antronalgia]

ئەشکه‌وت بڕین/eşkewt birîn: نتـ: [ توێ] [ ئینگـ : antrectomy ]

ئەشکه‌وت پەیدابوون/eşkewt peydabûn: نتـ:[ توێ] [ ئینگـ : cavitation ]

ئەشکه‌وت هەڵدڕین/eşkewt heldirîn: نتـ:[ توێ] [ ئینگـ : antrotomy ]

ئەشکه‌وتی/eşkewtî: نتـ:[ توێ] [ ئینگـ : antral, antro, cavernous ]

ئەشکه‌وتی گوێچکە/eşkewtî giwécike: نتـ:[ توێ] [ ئینگـ : antrum auris ]

ئەشکه‌وتی لووتی/eşkewtî lûtî: نتـ:[ توێ] [ ئینگـ : antronasal]

ئەشکه‌وتی هەوکردنی کاکیلە/eşkewtî hewkirdinî kakîle: نتـ:[ توێ] [ ئینگـ : antrotympanitis ]

.

بێژنگە ئەشکه‌وت/bêjinge eşkewt: نتـ:[ توێ] [ ئینگـ : ethmoid antrum ]

تەوێڵە ئەشکه‌وتی تەوێڵی/tewêle eşkewtî tewêlî : نتـ:[ توێ] [ ئینگـ : frontal antrum  ]

هەوکردنی ئەشکه‌وت/hewkirdnî eşkewt: نتـ:[ توێ] [ ئینگـ : antritis ]

.

.

.

.