تێکەڵاو/têkeľaw: ئانتـ:[ تێکەڵ+ ئاو] پالۆش( کباک)، تێکچڕژاو : حاڵی هەرشتێکی تێکەڵوئاوێتە بێت.

تێکەڵاوبوون/têkeľawbûn: کتن:[ تێکەلاو+ بوون]

1 – ئاوێتەبوون.

2 – گەرم بوونی بەین و دۆستایەتی و ئامو شۆی چڕوپڕ.

تێکەڵاوبوونەوە/têkeľawbûnewe: کتن: دیسانەوە تێکەلاوبوون.

تێکەڵاوکردن/têkeľawkirdin: کتپ: تێکەڵکردن.

تێکەڵاوکردنەوە/têkeľawkirdinewe: کتپ: دیسانەوە تێکەلاوکردن.

تێکەڵاوی/têkeľawy: نچ:[ تێکەڵاو+ ئی] هاوێتەی : پرۆسه‌ی ژنومێردی له‌گه‌ڵ كه‌سانی نه‌ته‌وه‌ی تر یان ره‌گه‌زگه‌لی جوارجۆر.[ ئینگـ : Amalagamation ]

تێکەڵاویی/têkeľawyî: نچ:[ تێکەلاو+ ئیی]

1 – دۆستایەتی، خزمایەتی، هاوالایەتی: پێوەندیی نزیک و هاموشۆ دەگەڵ کەس و کۆمەڵێک.

2 – ئۆگریی، ئالوودەیی. تێکەڵیی.

3 – زاناڤی، هاوچه‌شنی، یه‌كسانی.[ ئینگـ : Assimilation]. 

.

.

.

.