وا ¹ /wa: ئاک:[ هـ، دەر] ئاوا _ ئاوایە، ئاوەها _ وەها( ژاوە، ڕۆژ، باد )، ئەوا، بەم شێوەیە، بەوجۆرە، پاسە، پەهۆ، چوونەو، واها، وایە، وەر، وەکووێ، ها، هۆتۆ.

:: وا دێت.    

:: وا لەولایە.

:: من چیت پێ دەڵێم وا بكە.

:: وا بگرە : وا دابنێ. { گیو، ل، 888} 

.

.

____________

وا ² /wa: پێشگر: پێشگرێکە لە زمانی کوردی دەڵکێت بە وشەوە و وشەیەکی نوێ بەواتایەکی نوێ دروست دەکات. 

وابەرابەر/waberaber: نتـ:[ وا+ بەرابەر] پلەی هاوکێشە

وابەستە/wabeste: نتـ:[ وا+ بەستە] بندیوار، خوێش. 

وادانان/wadanan: کتپ:[ وا+ دانان] واقرساندن، وەرگرتن، باوەڕ پێکردن، پشت پێبەستن.  

وازانین/wazanîn: کتپ:[ وا+ زانین] وادانان.{ گیو، ل، 889} 

:: وابزانە : وادابنێ. 

.

__________

وا ³ /wa: ئمـ: با

.

.

.

.