تەنگ¹/teng: ئان:[ پهـ: تەنگ. فار: تەنگ. بیر: تەنگ. پەش: تەنگ.]

1 – تیوار : حاڵی شوێن یا جێگە یا كونێک كە پانایی كەم بێت : جێگەیێک كە كەسێک یان شتێک بە زەحمەت بتوانێت لە ناوی بێت. >< فرەوان، گوشاد.

:: تەنگ وتیوار.

2 – باریک و تەسک : حاڵی جلوبەرگ و پۆشاک كە ئەندازەی لەش نەبن و لەش بكوشن.

3 – زۆر، زەخت.

تەنگان/tengan: كتن:[ تەنگ+ ئان]

1 – تووشی سەختی و سەخڵەتی هاتن، زۆربۆهاتن. 

2 – زۆر بۆ هاتنی زگ و پێویستی بەئاودەست هەبوون.

تەنگانە/tengane: نتـ:[ تەنگ+ ئانە] ئاپۆرە، ئاسیو،تەلەگەز، تەنگژە، جەندەرە، چەڵەنگ، دەست كورتی، رووشە، سەختیی، سەرگەردانی، لێقەومان، مەینەت، وەی.

تەنگانەیی/tenganeyî: نچ:[ تەنگانە+ئیی] تەنگوچەڵەمەیی.

تەنگاو/tengaw: ئاكتـ، ئانتـ:[ تەنگان]

1 – لەتەنگانەدا، زۆربۆ هاتوو.

2 – تەنگەتاو: كەسێك كە كاری ئاوێی هەیە و دەبێت دەستبەجێ بچێتە ئاودەست. 

3 – دەربەست، بێزار( کباک). 

4 – پیسۆر، ناچار.

5 – قەتیس، پەنگدراو.

تەنگاو بوون/tengaw bûn: كتن:[ تەنگاو+بوون]

1 – لەسەختی وسەخڵەتی دا بوون.

:: بەمەڕەكەوە هێندە هەراسان و سەخڵەت بوون. هێندە تەنگاوبوون، كوتیان با ئەستی بدەینێ{ شێخ فەرخ. ل. 60}. 

2 – پێویست بە ئاودەست هەبوون، تەنگەتاوبوون.

تەنگاو كردن/tengaw kirdin: كتپ:[ تەنگاو+كردن] تەنگ پێهەڵچنین.

تەنگاویی/tengawyî: نچ: تەنگایی، تەنگانە.

تەنگاهی/tengahî: نچ:[ کباک] تەنگایی، تەنگاوی.

تەنگە ¹/tenge: نتـ:[ تەنگ+ ئە]

1 – دەوری كەمەر،گەد و گیپاڵ.

2 – قایشێكی پانە كە بەبن زگی ووڵاغ دا دێ و زین و كورتانی پێقایم دەكەن : تەنگەی وڵاغ.

تەنگەدان/tengedan: كتن:[ تەنگە+ دان] بەستنی تەنگەی وڵاغ، تەنگەكێشان، تەنگ دان.

تەنگە ²/tenge: نتـ:[ تەنگ+ئە]

1 -[ باڵە] كێشێكە بەئەندازەی ‌هۆقە. 

2 – ئامرازێكە لە كەرەستەی جووت. 

3 -[ ئەردە] پشتیوان.

تەنگەشەتاندن/tengeşetandin: كتپ: بەستن و كێشانی تەنگە.

{

زینی لەسەر نێ تەنگەی بشەتێنێ

تۆزەك وا دیارە لەبنی ڕەشكێنێ

}{ سێسەد هۆنراوەل.30}.

تەنگە كێشان/tengekêşan: كتن:[ تەنگ+ كێشان] توندكردنی تەنگەی وڵاغ، تەنگەی شەتاندن.

تەنگەگرتن/tengegirtin: كتن:[ تەنگە+ گرتن]

1 – بریندار بوون و ئەزیەت بوونی وڵاغ بەتەنگە.

2 – [ مجـ] برینداربوون و دڵگیربوون لە قسە و كردەوەی كەسێك ( لە ڕووی سووكییەوە دەگووترێت).

تەنگەهەڵكێش/tengeheľkêş: نتـ:[ تەنگە+ هەڵكێش( هەڵكێشان)] قایشێكی باریكە بەزینەوە تەنگەی پێ قایم دەكرێت بۆ ئەوەی زینەكە نەكەوێ.{ كشتوكاڵ ب1. ل،93}.

تەنگەی بەتاڵ/tengey betaľ: نتـ: باریكە.

.

.

____________________________

تەنگە ³/tenge: نتـ:[ تەنگ+ئە] پڕمل( كهـ)، بنار، ڕق _ ڕک _  ڕکۆ.

تەنگەبوون/tenge bûn: كتن: پامل بوون، ڕق بوون، پێمل بوون، ناچار بوون.

تەنگەكردن/pamil kirdin: كتپ: بناركردن، پاملكردن، ڕقەبەرێ كردن _ ڕكەكردن _ ڕكگرتن _ ڕكۆكردن.

.

.

___________________________

تەنگە 4/tenge: نتـ:[ تەنگ+ئە] تافتەنگ، تافزەه، تەنكێش، جێگای تەنگ : بەشە دەریایە، كەبەتەنگی كەوتبێتە نێو دوو خاكەوە، دەرووی تەنگی دەریا.  

تەنگەبەر/tengeber: ئانتـ:[ تەنگ+ ئە+ بەر]

1 – حاڵی هەر شوێنێكی بەرینایی كەم بێت.

:: كۆڵانی تەنگەبەر. 

2 – هەرچی كە سنوور و مەرزی بۆ دیاری كرابێت، دەوروبەرگیراو، بەربەستراو.

:: بیری تەنگەبەر

:: ژیانی تەنگەبەر.

تەنگەبەر بوون/tengeber bûn: كتن:[ تەنگەبەر+ بوون] مەودای پەرەسەندن و ئازادیی نەبوون، حەدبۆ دیاری كران، بەرپێگیران.

تەنگەبەر كردن/tengeber kirdin: كتپ:[ تەنگەبەر+ كردن] مەودای پەرەسەندن و ئازادیی پێنەدان، بنرپێگرتن، سنووربۆ دیاری كردن.

تەنگەبەریی/tengeberîy: نچ:[ تەنگەبەر+ئیی] تەنگەبەربوون، بەربەستراوی، ئازادنەبوون.  

تەنگەتاو/tengetaw: ئاكتـ:[ تەنگ+ئە + تاو ] تەنگاو : گیاندارێكە لە ڕوویەكەوە زۆری بۆ هاتبێت و گیری خوواردبێت.

تەنگەتاو بوون/tengetaw bûn: كتن:[ تەنگەتاو+ بوون]

1 – زۆربۆهاتن، گییرخواردن. 

2 – تەنگاوبوون، تەنگان.

تەنگەتاو كردن/tengetaw kirdin: كتپ: زۆر و زەخت بۆ كەسێك هێنان، كەسێك بخرێتە حالێكەوە كە ڕێگەی ڕزگاربوونی نەبێت، گیركردن، بەگییرهێنان.

تەنگەتاویی/tengetawîy: نچ:[ تەنگەتاو+ ئیی] تەنگاویی.

تەنگەتیكە/tengetîke: نتـ: تەنگەتیلكە : تەنگەیەكە لەسەربار و سەربار یا كۆڵەوە ببەسترێت.

تەنگەتیلكە/ tenge tîlke: نتـ:

1 – [ ئەردە] كەمچیكڵدانە، تووڕەوسەرگەرمی. 

2 – [ رۆژ، بابا] تەنگەتیكە: قەڵەوێكی خڕوپڕە، كە نەتوانێت بجووڵێت.

تەنگەتیلكەدان/tengetîkedan: نتـ: تووڕە و سەرگەرمی كردن.

تەنگ وتێلەكە/ tengûtêleke: نتـ:[ خۆ] تەنگاوتیلكە.

تەنگەچەری/tenge çerî: نتـ: تەنگەخەری، ژاندار، شاگرددارۆغە، جانداری( مكـ).

تەنگەخەری/tenge xerî: نتـ: تەنگەچەری{ گیو.ل. 235}.

تەنگەستوور/tengesitûr: ئانتـ:[ تەنگە+ ئەستوور] كەسێك كە دەوری كەمەری زل و ئەستوور بێت. مرۆڤی زگزل.

تەنگەنەفەس/tengenefes: نتـ:[ تەنگ+ ئە+ نەفەس]

1 – بەرهەنگدار، پشووسوات، هەناسەتوند، هەناسەسوار: كەسێک كە تووشی نەخۆشی تەنگەنەفەسی بووە. 

2 -[ ئد] بێسەبر وكەم تاقەت.

تەنگەنەفەس بوون/tenge nefes bûn: كتن:[ تەنگەنەفەس+ بوون]

1 – هەناسەسوار بوون. 

2 – كەم تاقەت و بێسەبربوون.

تەنگەنەفەسیی/tenggenefesîy: نچ:[ تەنگەنەفەس+ ئیی] هەناسەسواریی، بەرهەنگ، هێنكەبڕ، هانكەهانك، پشووتەنگی، هەناسەبڕكێ نەخۆشییەكە كە پتر تووشی مرۆڤی پیر دەبێت و نیشانەكەی تەنگەنەفەس بوونی پەیتاپەیتایە. [ ئینگـ : Astma]

تەنگەوكەرە/tenge û kere: نتـ:[ ئەردە] دەرمانێكە ژنان بۆ تەنگكردنەوەی ئەندامی شەرمیان بەكاردبەن.

تەنگ بوون/teng bûn: كتن:[ تەنگ+بوون]

1 -گوشادنەبوونی جێ و شوێن.

2 – پۆشاكی چووكتر لە ئەندازەی لەش بوون.

:: كەوشەكانم تەنگە پێم دەگرێ.

تەنگبوونەوە/tengbûnewe: كتن: لەدەست دانی حاڵەتی فرەوانیی.

تەنگ پێهەڵچنران/teng pêheľçinran: كتپ:[ كارابزر][ تەنگ+ پێهەڵ+چنران( چنین)] زۆربۆ هاتن _ زۆربۆهێنان، دەرەتان لێبڕین، وەتەنگهاتن _ وەتەنگ هێنان.

تەنگدان/tengdan: كتن:[ ئەردە][ تەنگ+دان] تەنگەدان، پشتدانەوە، پشتیواندان( بەدیوار و هتد). تەنگەبەستن بۆ ووڵاغ، كوشین، گووشانن.

تەنگدەس/tengdes: ئانتـ:[ مجـ][ تەنگ+دەس] تەنگدەست.

تەنگدەست/tengdest: ئانتـ:[ مجـ][ تەنگ+ دەست] دەستكورت، هەژار، دەستتەنگ، تەنگدەس.

تەنگدەستی/tenndestî: نچ:[ مجـ][ تەنگدەست+ئی] دەستكورتی، دەستتەنگی، نەداری، هەژاری تەنگدەستی.

تەنگدەسی/tengdesî: نچ:[ مجـ][ تەنگدەس+ئی] تەنگدەستی.

تەنگكردنەوە/tengkirdinewe: كتپ: كەمكردنەوەی فرەوانیی.

تەنگژە/tengije: نتـ:[ تەنگ+ ژە]

1 – دۆڵی تەنگ و هەڵدێر. 

2 – تەنگانە.

تەنگوچەڵەمە/tengûçeľeme: نتـ:[ جا، ڕۆژ][ تەنگ+و+چەڵەمە] ئاستەنگ، بگرەوبەردە، تەنگانە، چەلەنگ، دژواریی، شێواویی، كۆلێژ، گیروگرفت.

تەنگهاتن/teng hatin: كتن:[ تەنگ+هاتن] تەنگاوبوون، زۆربۆهاتن.

تەنگ هاووردن/teng hawirdin: كتن:[ ئەردە][ تەنگ+هڕووردن] تەنگاوكردن، هەراسانكردن.

تەنگ هەڵچنین/teng heľçinîn: كتپ: تەنگ پێهەڵچنین.

تەنگیی/tengîy: نچ:[ تەنگ+ ئیی]

1 – تەسک و ترووسكی. 

2 – بێدەرەتانی.

 تەنگ وەک واتای جیاجیا دا 

بەتەنگی كەسێكەوەبوون/betengîkesêkewe bûn: كتن: یارمەتی دان و هەوڵی زۆردان بۆ كەسێک.

تەنگی لوولەی فرمێسک/tengî lûley firmêsk: نتـ:[ توێ][ تەنگی+ لوولەی+ فرمێسک] تەنگی فرمێسکە ڕۆ.[ لا : dacryostenosis]{ پەزیشکی، ل، 106}. 

تووشی تەنگوچەڵەمەبوون/tûşî tengûçeľeme: كتن:[ تەنگ+و+چەڵەمە] تووشی كێشە و بگرەوبەردەبوون.

كەوتنەتەنگانەوە/kewtinetenganewe: كتن:[ كەوتن+ ئە+ تەنگان+ ئەوە] تووشی لێقەومان وسەختیی هاتن.

لەتەنگانەدەرهێنان/letenganederhênan: كتپ: لەتەنگانە و تەنگژە رزگاركردن.

لەتەنگانەرزگاربوون/letenganerizgarbûn: كتن: تەواو‌بوونی تەنگانە سەختی.

لەتەنگانەرزگاركردن/letengane rizgarkirdin: كتپ: لە لێقەومان و تەنگژە خەلاس كردنی كەسێک.

وەتەنگهاتن/we tenghatin: كتن: جڕازبوون لە زەخت و زۆر، وەرەزبوون.

وەتەنگهێنان/wetenghênan: كتپ: تەنگ پێهەڵچنین.

.

.

_______________________

تەنگ²/teng: ن:[ جێۆ] بەشێک لە دەریا كە لە نێوان دوو ویشکایی هەڵكەوتووە و دوو دەریا پێک دەلكێنێت.

تەنگال/tengal: ئاكتـ:[ کباک][ تەنگ+ ئال]

1 – تەنیشت، كەنار، لێوار، كەلەكە، بەرقەد

:: خەنجەرەك خستەبەر تەنگالا خووە.

2 – بەرانبەر، هەڤبەر، بەردیلک.

تەنگەڵان/tengeľan: نتـ:[ ئەردە] لەڕووی تەنگی دەریا، تەنگەوەری، دڕكە، دڕناڵ.

.

.

.

.