خاتوون/xatûn: ن: ئامنی، بانوو _  کەیبانوو _ کەيوانوو، بیبی( تور)، خا، خات( هـ) _ خاتە، خاتوو، خاد، خان، خانم(خانم خاس)، کابان، پای _ یایە : وشەی رێزگرتن بۆ ژنان.   

:: پۆشاكی خاتوون.

خاتوونانە/xatûne: ئاكتـ:[ خاتوون+ ئانە] بانووانە، خانمانە، یایانە: وەكو شێوە و ئاكاری خانمان.

خاتوونی خاتوونان/xatûnî xatûnan: نتـ: بانووی بانووان، خانمی خانمان.

خاتوونێ/xatûně: نتـ:[ خاتوون+ ئێ] ووشەی دواندنی خاتوون.

.

.

__________________________

خاتوون/xatûn: ن:[ ئاین] شوێنی چاودێری و خوداپەرستی سۆفییەکان. { مەلا مەحموودی گەڵالەیی، ل، ٥٦٠}

.

.

_________________________

خاتوون/xatûn: ن:[ ناڤ] نێوی ئافرەتانە.

:: خاتوون ئەستی دێیەکە لە دەڤەری شاری مەهاباد.

.

.

______________________

ماسی خاتوون/masî xatûn: نتـ:[ ماسی+ خاتوون] جۆرە ماسییەکە لە ئاوە گەرمەکانی دەریاکان دەژێت، درێژی نزیکەی مەترێک دەبێت و کێشی دەگاتە 10 کیلۆگرام.[ ئینگـ  : Lady fish][ ناوی زانستی : Elops]

.

.