شێواز/şêwaz: ن: ئاوا، بار، بەرناڤ، باو، تون( کباک)، تەخلیت، جەلەب، جور، چاوانی، چتو، خامە، دلق( کباک)، دۆخ، ڕێباز، ڕێچکە، ڕێگا، شێوە، لەرز، لوکە، مێتۆد : کۆکراوەیەک لە تایبەتمەندی جۆراوجۆر و جیاواز لە چەشنێکی هۆنەری دیاریکراو کە لە لایەن کەسێک یان کۆمەڵێکەوە بە ئەنجام گەیشتووە. [ ئینگـ: shape ،Style ،method ،mode]

:: بەكام شێواز جوانە ؟.

:: لەنجە بە جوانترین شێواز دەردەکەوێت.  

:: لە رۆژهەڵاتی كوردستان ژنان بە چەندين شێواز دەچەوسێندرێنەوە. { ڕۆژنیوز}

شێوازدار/şêwazdar: ئانتـ: توندار( کباک).[ ئینگـ: shapen]

شێوازکاری/şêwazkarî: نتـ: فۆرماتکردن.[ ئینگـ: formatting]

شێوازکاریی بە مەرج/şêwazkarîy be merc: نتـ: فۆرماتکردنی بەمەرج.[ ئینگـ: Conditional formatting]

شێوازکەر/şêwazker: نفا: تونکەر.[ ئینگـ: shaper]

شێوازکردن/şêwazkirdin: کتپ:[ ئینگـ: sheping]

شێوازکراو/şêwazkiraw: ئانفا: شکلکری، تونکری.[ ئینگـ: shaped]

شێوازگەری/şêwazgerî: نچ:  

شێواز وەردەگرێت/şêwaz werdegirêt: شڕ: تون وەردەگرێت.[ ئینگـ: to take shape]

شێوازێتی/şêwazêtî: نتـ:[ شێواز+ ئێتی][ ئینگـ: shepelessness]

 

شێوازی ئاسۆیی بۆ چاپکردن/şêwazî asoyî bo çapkirdin: نتـ:[ ئینگـ: landscape mode]  

شێوازی نووسین/şêwazî nûsîn: نتـ:

 شێواز لە واتای جیاجیا

بەبێشێواز/be bêşêwaz: ئاکتـ:[ بە+ بێشێواز] ب بێ شکلی.[ ئینگـ: shapelessly]

بێشێواز/bê şêwaz: ئانتـ:[ بێ+ شێواز] بێتون، بێشکل، بێوێنە.[ ئینگـ: shapeless]

.

.

______________

شێواز/şêwaz: ن: سەلاری، شەرم، پەردەنشین( ئەدەب)، ڕەفتار و ڕەوشت، ڕەوشەک{ گیوی، ل، 653}{ سەلاحەدین، ل، 524}. 

شێوازی/şêwazî: نچ: ئەوەی پەیوەندی بە شێوازەوە هەبێت.

 شێواز لە واتای جیاجیا 

بەشێواز/be şêwaz: ئاکتـ:[ بە+ شێواز] بە ئەدەب.

بێشێواز/bê şêwaz: ئاکتـ:[ بێ+ شێواز] بێ تۆرە، تڕۆ، سەرسەری، هیچ وپووچ، خووێڕی، جینگەنە، بێشەرم.  

.

.

.

.