هانین/hanîn: كتپ:[ كارابزر] ئانین( کباک)، ئاوەردەن( هـ)، ئینان. 

هانینە/hanîne: ف: تاینە، ئینایە.{ هەمبانەبۆرینە، ل، 942}. 

هانینەوە/hanînewe: كتپ:

1 – ڤەئینان، گێڕانەوە. 

2 – بریتییە لە چارەسەرکردنی لەجێ جووگ. 

:: ناوکمی هانیەوە.  

تێهانین/têhanîn: كتپ:[ تێ+ هانین]

1 – بەختهێنان، هەڵبۆڕەخسان، تێهێنان، بەده‌ستهێنان.

2 – ئەمەگداری، سەربڵندی، سەركەوتنی یەكێك لەكارێكدا، كاربەباشی كردن.

3 – شایستەی كارێكی دیاربوون.

دەرهانین/derhanîn: كتپ:[ كارابزر][ دەر+ هانین] دەرهێنان، دەركێشان، دەرێنان.

ڕیشەدەرهانین/řîşederhanîn: کتپ: کەنەفتکردن و تووشی دەردەسەری کردنی کەسێک.

.

.

.

.