ئاباجی/abacî: نتـ:[ کباش، کهـ][ تو: ئا( ئاغا)+ تو: باجی( باجی: خوشک)][ خێز] ئابجی : داده‌ : خووشکی گه‌وره‌ یان به‌ کچه‌ ئاغا و به‌گان ده‌گووترا.

.

.

.

.