ئاڵان/aľan: کتن:[ ‌ڤا‌ڤێری ئه‌م کرداره‌ : ئاڵاببوو، ئاڵابوو، ئاڵاوه‌،  ده‌ئاڵێت، بئاڵابایه‌، بئاڵێت].

1- لوول بوون، پێچ خواردن به‌شتێکه‌وه‌.

2- خۆلێهه‌ڵنان

{

له‌دوو لا زوڵفی لاولاوه‌، له‌سه‌ر ‌ڕووی قامه‌ت ئاڵاوه

‌خه‌م و پێچی هه‌موو داوه‌، چه‌له‌م لاوه‌، چه‌ له‌ولاوه‌

}{ مه‌جدی}.  

ئاڵاندن/aľandin: کتپ:[ ئاڵان+ دن] بادانی دوو شت به‌یه‌کدا.

ئاڵانن/aľanin: کتپ: ئاڵاندن.

ئاڵاو/aľaw: نفا: ئاڵۆزکاو، هه‌ڵاو.

ئاڵیان/aľyan: کتن: ئاڵان، لێ پێچان، ئالین.

ئاڵین/ aľîn: کتن: ئاڵان، پێچ خواردن.

.

تێ ئاڵا/têaľa: ف:[ تێ+ئاڵا( ئاڵان)] تووشبوو.

تێ ئاڵان/têaľan: كتپ:[ تێ+ ئاڵان] تێهاڵان : لەدەورە ئاڵان، لەدەوروبەرپێچ خواردن، دەورەدان.

:: بەنەكە لە لاقی مریشكەكە ئاڵاوە.

تێ ئاڵاندن/têaľandin: كتپ: تێهاڵاندن، لێپێچان.

تێک ئاڵان/têk aľan: کتن:[ تێک+ ئاڵان] تێکالان.

تێکاڵان/têkaľan: کتن: بەیەکترەوەبەستران، تێکخزان.

.

.

.

.