ئاسیو/asyu: ن:

1 – ئازار، ئێش، هێش.

2 – ئاشێو، کوێره‌وه‌ری، نه‌هاتی، مه‌ینه‌تی، چورتم، چه‌پۆکی ڕۆژگار.

3 – ته‌شقه‌ڵه‌، زۆره‌مڵێ، گێچه‌ڵ، گه‌ڕ.

4 – قۆرت، کۆسپ، ڕوشه‌، گڵ، ته‌ڵه‌ژگه‌، تاوێر.

5 – ناهه‌موواری، گردا‌ڤ، ئاهۆ، ئه‌ستێڵ.

6 – نه‌خۆشی، ده‌رد، به‌ڵا.

.

.

.