باڵ ¹ /baľ: ن:[ پەهلەوی: پەرەک] 

  لە فەرهەنگی زمانی ئاڤێستادا، وەها تۆمارکراوە. ل. 
 گۆکردنی بە کوردی زمانی ئاڤێستایی   واتای بە ئینگلیزی
ڤارە arAW
پەرێنە anvrap

1 . چەنگ( کباک)، شەپەر، شەقەل : دوو ئەندامە بەڕاست و چەپی باڵدارەوەیە، پێی دەفڕێت.[ ئینگـ: Wing] 

:: باڵی گرت : خیرا ڕۆیشتن وەک بفڕێت.{ئد}.   

2 . هەریەک لە و دوو پارچە پانانەی کە بۆ لەنگەرگرتنی فڕۆکە بە لاتەنیشتە کانیەوە تووسڕوون.

{

سمێلی باڵی تەیارێ 

بە دەورێ دا دێتەخوارێ

}{ فۆلکلۆر}.   

3 . یەکەی پێوانی درێژایی : لە سەر لووتەوە هەتا پەنجەی ناوە ڕاست.

::  ئەم گوڕیسە حەوت باڵ درێژە.   

4 . هەر چوارپەلـی گیاندار.

:: دەسرێژیان کرد و چوارباڵیان کردم.   

5 . تێکەڵاوی و نزیکایی 

:: دووماڵ دەباڵ یەکدان. 

.

.

_________

باڵ ² /baľ: ن: پێشگرێکە لەزمانی کوردی کە بەواتای قۆڵ دێتەوە لەگەڵ گەلێک ووشە لێکدەدات و واتای جیاجیا دروست دەکات کە لەیەکناکەن بەڵام هەموویان پەیوەندیان بە باڵ یان فڕینەوە هەیە. 

باڵەتەپە/baľetepe: نفا:[ باڵ+ ە+ تەپە( تەپان : تەکان)] باڵەتەپێ، باڵەفڕە، باڵەفڕێ، پەلەقاژێ : باڵ لە زەوی دانی مەل لەکاتی مردنیدا.

باڵەتەپێ/baľetepê: نفا:[ با+ ئە+ تەپێ] باڵەتەپە، باڵەفڕە، باڵەفڕێ، پەلەقاژێ.

باڵەشۆڕە/baľeşoře: ن:[ نخ][ باڵە+ شۆڕە] باڵەشۆڕێ. 

باڵەشۆڕێ/baľeşořê: نتـ:[ باڵەشۆڕی ] پەلەپسکێ : جۆرە نەخۆشی یەکە دەدات لە جووجەڵەی مریشک و باڵەکانی شۆڕدەکات و پاشان دەیان کوژێت. 

باڵەفڕە/baľefiře: نتـ:[ باڵ+ ئە+ فڕ( فڕین)+ ئە] باڵندەیەک تازە باڵی گرتبێت.

{ باڵەفڕە بوو : گەورەبوو، هاتووە بەخۆیدا }{ ئد}.

باڵەفڕکێ/baľefiř: نتـ:[ باڵەفڕ+ کێ] باڵەفڕە، باڵەفڕێ، باڵشنە. 

باڵەفڕکێ کردن/baľefiřkêkirdin: کتپ:[ باڵەفڕکێ+ کردن] فڕەفڕکردنی مەل. 

باڵەفڕێ/baľefiřê: نتـ:[ باڵە+ فڕێ(فڕین)+ ی] بێچوویەک تازە فێری فڕین بووبێت.

باڵەکەو/baľekew: نتـ:[ نخ][ باڵ+ ئە+ کەو] نەخۆشی یەکە تووشی باڵندە دەبێت و باڵەکانی شین دەبنەوە و توانای فڕینیان نابێت.  

باڵ بەسەرکێشان/baľbeserkêşan: کتن:[ ئد][ باڵ+ بە+ سەر+ کێشان]  

1 . بڵاوبوونەوەی شتێک بە سەر شوێنێکدا.

:  تاریکایی باڵی بە سەرهەموولایەک دا کێشاوە.   

2 . خستە ژێر باڵ.

: وەک جوامێران باڵی بە سەر ئەو هەتیوانەدا کێشاوە، نەیهێشت پەرتەوازەبن. 

باڵبەست/baľbest: ئانفا:[ باڵ+ بەست( بەستن)] باڵبەس( کهـ) باڵبەستە، قۆڵبەس : بەندکراو، باڵ بەستراو

:: کەسێکە هەردوو باڵی لە پشتەوە بەسترابێت.  

باڵبەستە/baľbeste: ئان:[ باڵ+ بەست( بەستن)+ ئە] دەست بەستراو، کەلەپچەکراو.  

باڵبەستەی/baľbesitey: ئانتـ:[ هـ][ باڵ+ بەس] باڵبەستن.

باڵبەستەیرە/baľbesiteyire: ئانتـ:[ هـ][ باڵ+ بەستەی+ رە] باڵدابەستن.

باڵبەستکردن/baľbestkirdin: کتپ:[ باڵ+ بەست ( بەستن)+ کردن] باڵبەس کردن( کهـ) بەستنی هەردوو باڵی مرۆڤ لە پشتەوە بە هۆی گرتنی یان زیندان کردن.

باڵبەستن/baľbestin: کتن:[ باڵ+ بەستن] 

1 . باڵبەست کردن، کەلە پچەکردن.  

2 . زۆر جار باڵندە باڵبەست دەکرێت بۆئەوەی نەفڕێت و ماڵی بێت. 

باڵبەس کریا/baľbes: ئانتـ:[ هـ][ باڵ+ بەس+ کریا] باڵ بەستکراو.

باڵبەس کریای/baľbes: ئانتـ:[ هـ][ باڵ+ بەس+ کریای] باڵ بەستکران.

باڵبەسکەر/baľbes: ئانتـ:[ هـ][ باڵ+ بەس+ کەر] باڵ بەستکەر.

باڵبەس کەرڎەی/baľbeskerđey: ئانتـ:[ هـ][ باڵ+ بەس+ کەرڎەی] باڵ بەست کرد.

باڵ پەپوولەیەکان/baľ pepûleyekan: نتـ: [ زیند] کۆمەڵە مێروویەکە وەکو پەپوولە و کرمی ئاورێش. 

باڵ پێستەییەکان/baľ pêsteyiyekan: نتـ: [ زیند] کۆمەڵە مێروویەکە لە ژێر بەرد و تەختەدا دەژێت.[ Zoo : Dermoptera]. 

باڵ جەمەلۆنیەکان/baľ cemelonyekan: نتـ: [ زیند] جۆرە مێروویەکە باڵیان وەک جەمەلۆن ڕادەگرن. [ Zoo : Trichoptera].

باڵ خەنجەرە/baľxencere: نتـ:[ باڵ] مەڵێکە لە کۆتر بچووکترە، لە کاتی فڕینیدا باڵی وەک خەنجەری لێدێت. 

باڵدار/baľdar: ئانتـ:[ باڵ+ دار] باڵندە، پەڕەندە، مەل، بالۆنە، باڵنە، پەڕەوور _ پەرڕوور( هـ)، پەلەوەر : گیاندارێکە کە باڵی هەبێت و بفڕێت.  

باڵداری لاشەخۆر/baľdarî laşexor: ئانتـ:[ باڵدار+ ئی+ لاشەخۆر] ئەو باڵندەیی کە گۆشتی مردارەوەبوو بخوات وەک سیسارکە کەچەڵەیان داڵ. 

باڵسوورە/baľsûre: نتـ: [ باڵ] سوورەباڵ. جۆرە باڵندەیەکە.

باڵشکان/baľşikan: ن، کتن:[ باڵ+ شکان]  

1 . کاتێک باڵندەیەک باڵی ئازارێکی پێ بگات یان بشکێت. توانی فڕینی نامێنێت هەتا چاک دەبێتەوە.  

2 . تووشی بەدبەختی بوون، بێ چارەبوون، سەرنەکەوتن.  

باڵشکاندن/baľşikandin: کتن:  

1 . شکانی باڵی پەلەوەرێک.   

2 . لەباڵدان، نابودکردنی کەسێک.  

باڵشکاو/baľşikaw: ئانفا:[ باڵ+ شکاو( شکان)] 

1 . پەلەوەرێک باڵی شکابێت.   

2 . بێچارە، تێکشکاو، سەرنەکەوتوو.   

باڵفڕ/baľfiř: نفا: [ باڵ+ فڕ( فڕین)][ کباک، زا] باڵێنەک، فڕۆکە.   

باڵفشکردن/baľfişkirdin: ن، کتن: باڵ کردنەوە و ڕۆیشتن بەسەر زەویدا وەک هەڵۆ.  

باڵگرتن/baľgirtin: کتن:  

1 . فێرە فڕین بوونی بەچکەی باڵندە : بۆ بێچووی مەلێک کە تازە دەتوانێت بفڕێت.   

2 . [ ئید] خێرا ڕۆیین

:: ئای ئای !  خۆ وەتمان هەر دەڵەی باڵی گرت، چ زوو دەرپەری.  

باڵگرتنەوە/baľgirtinewe: کتن: هەڵفرینی مەل لە شوێنکی کە بۆ ماوەیێکی کەم لێی نیشتبێتەوە

:: کۆترێک لەسەر ئەم دارە بوو پێش پێی تۆ باڵی گژتەوە.

باڵی/baľî: نچ:  باڵێ، لە شێوەی باڵدا. 

:: باڵی باڵندە.

:: باڵی فرۆکە.

.

.

___________

باڵ  ³ /baľ: ن:[ باڵتە] تەشوێ، تەشوو، تەور، تەپشوێ، بیور

: ئاسنێکی مۆدەداری دەم پانی تیژە، دەسکەی لە دار دروست دەکرێت داری پێ دەتاشڕێت. 

.

.

____________

– باڵ  4 /baľ: پاشگرێکە لە زمانی کوردی لە زۆر شوێن خۆی دەنوێنێت.

:: خستەژێرباڵ.

:: دەستدانەباڵ. 

:: لەشەققەی باڵدان.

.

.

.

.