– رە ¹ /re – : ئام:[ کباک] پاشگرێکە لە زمانی کوردی و بەتایبەت لە شێوەزاری کرمانجی باکوور کە دەلکێت بە دوای هەڤ و پەیڤی هەڤرە پێکدێنێت.  

:: هەڤرە/hevre.

.

.

_______________________

– رە ² /re – : ئمـ :[ هـ] پاشگرێکە لە زمانی کوردی و بەتایبەت لە شێوەزاری هەورامی نزمی و خواربوونەوە دەگەیەنێت.{ وشەنامە، ل، 532}  

ئەرە/ere:

وزتەیرە/wiztey re: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ رە] داخستن، ڕاخستن.   

.

.

.

.

.

.

.

.